Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.SATICI
Adı: Design Works (“Gajah.co” veya “Satıcı”)
Adresi: Suadiye Mah. Bağdat Cad. ARK 399 No:399/1 İç Kapı No:1 Kadıköy / İstanbul 

Telefon: +90 (216) 709 93 87
E-mail: info@gajah.co

2.SATIŞ BİLGİLERİ:

İşbu Sözleşme konusu siparişe; siparişin satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Sipariş içeriği: …………………
/Alıcı

3.TESLİMAT BİLGİLERİ
Alıcı, Satıcı tarafından listeleme sayfasında yer verilen ve işbu ön bilgilendirme formunda yer alan ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

4.CAYMA HAKKI:
Alıcı, Satıcı ile yapacağı mesafeli sözleşmelerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi alıcının ürünü teslim almasından itibaren başlar. Alıcının cayma hakkını Satıcıya yöneltmesi gerekmektedir. Cayma hakkı bildirimini işbu ön bilgilendirme formunda, mesafeli satış sözleşmesinde veya internet sitemizde yer alan e-mail adresine yapabilirsiniz. Alıcı işbu hakkını süresi içerisinde ve yazılı olarak Satıcının açık adresine yapacağı yazılı bildirim veya e-posta yolu ile kullanabilir. Satıcı, Alıcının cayma talebinin kendisine ulaştığını Alıcıya yapacağı bildirimle teyit etmek zorundadır.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde malı satıcının Suadiye Mah. Bağdat Cad. ARK 399 No:399/1 İç Kapı No:1 Kadıköy / İstanbul adresine satıcı tarafından belirtilen kargo ile göndermek zorundadır.

Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken Satıcı tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. Alıcıya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere Satıcı, Alıcı’dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Satıcı ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü Alıcıdan almakla yükümlüdür.

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler. 

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanunen sorumludur. Bu bağlamda, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü üründe bir değişiklik veya bozulma meydana gelirse, Alıcı cayma hakkını kaybedebilir. Bu durumların varlığına rağmen, Satıcı tarafından cayma kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.

5.İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir. 

6.Satıcı, ürün veya hizmeti, alıcı ödeme yaptıktan sonra 1 ile 7 iş günü içinde hazırlayarak kargoya verecek veya kendi özel aracı ile teslime çıkaracaktır. Aksi belirtilmediği müddetçe 250 TL ve üzerindeki siparişlerin taşıma ücreti Satıcı tarafından, 250 TL’nin altındaki siparişlerin taşıma ücreti ise Alıcı tarafından ödenecektir. 

7.Alıcı, satın alınan ürün ve hizmetlerle ilgili çıkacak ihtilaflara ilişkin Satıcıya yönelteceği her türlü talebini Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde ileri sürebilme hakkına sahiptir. 

8.İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu ürün veya hizmetten kaynaklanan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9.İşbu ön bilgilendirme formu Satıcının site üzerindeki ürün veya hizmetlerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup Alıcı ve Satıcı arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı, işbu ön bilgilendirme formu ve Satıcı ile akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki ürün veya hizmete ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini tüketici mevzuatı kapsamında Satıcıya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.

10.Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamasını takiben sitedeki “Ödeme Yap” butonunu tıklamakla seçtiği ürün veya hizmete ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder.

11.Alıcı, Satıcı’nın işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi dolayısıyla Satıcı’ya vermiş olduğu kişisel bilgileri ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında kendisine aydınlatma bildiriminde bulunduğunu kabul ve beyan eder.